ἐπισκοπουμένων

ἐπισκοπουμένων
ἐπισκοπέω
look upon
pres part mp fem gen pl (attic epic doric)
ἐπισκοπέω
look upon
pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric)
ἐπισκοπέω
look upon
pres part mp fem gen pl (attic epic doric)
ἐπισκοπέω
look upon
pres part mp masc/neut gen pl (attic epic doric)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”